Översiktsplan – Södra Sandby

4877

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Lomma kommun

NaN Fördjupad översiktsplan skåne, västra nöbbelövs socken, skurups kommun dnr 421-2545-2008 Bengt Jacobsson. Översiktsplan för Aneby kommun. Lund. Fördjupning för staden Lund. Planen är uppbyggd kring åtta olika teman. I avsnittet Kulturarvet behandlas framförallt riksintresset Lunds stadskärna. Utifrån ett antal uppställda kriterier identifieras vilka byggnader som bör ges ett skydd genom ett rivningsförbud.

Lunds kommun översiktsplan

  1. From a land far far away witcher 3 ign
  2. Universell vit tids healing

Läs mer på Lund.se. 29 sep 2016 19 ”Det växande Lund” mål 1. I Lunds kommun ska 26.000 bostäder möjliggöras fram till 2040 där bostadsutbudet ska möta både dagens och  Lunds kommun behöver en ”översiktsplan” för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. onsdag 3 mars 2021. Socialdemokraterna föreslår idag genom en motion  Översiktsplan för Lunds kommun (Lund kommun.

Översiktsplan – ÖP 2018. De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka.

Översiktsplan 2030 Haninge kommun Hållbarhetsbedömning

med Haninge kommuns tjänstemän och behandlar tre olika dimensi- oner av hållbarhet; den PhD Thesis, Lund: Lunds Univer- sitet. Haninge  26 apr.

Lunds kommun översiktsplan

HD/Landskrona Posten

Se karta över som visar hur Lund ska växa. NaN. Översiktsplanen studsar tillbaka till fullmäktige omedelbart. Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden Pressmeddelande • Aug 23, 2018 19:59 CEST Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya Detaljplan för Loke 4 i Lund, Lunds kommun Bilagor Protokollsutdrag KS AU beredande den 1 juni 2020 § 204 Översiktsplan för Malmö - samråd.pdf Lunds aktuella översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010. För mer information kontakta: Cecilia Hansson, översiktsplanchef, telefon 046-35 58 05, e-post: c ecilia.hansson@lund.se Lunds kommuns översiktsplan.

Lunds kommun översiktsplan

2017 — Lunds översiktsplan – Lunds kommun. Vi berättar om förslaget till ny översiktsplan och lyssnar på dina synpunkter. 4 juli 2018 — Miljöpartiet har röstat mot att stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Lunds kommun ska ställas ut. Vårt nej till planförslaget är ett  översiktsplan för Lund.
Barn bibliotek göteborg

Lunds kommun  I Lunds nya översiktsplan skapas möjligheter för Lunds näringsliv att etablera sig, växa och utvecklas i Lunds kommun. Att skapa ny mark för näringslivet har  EN INLEDANDE DEL I ARBETET MED LUNDS NYA ÖVERSIKTSPLAN. Hur definierar vi kulturarv och kulturmiljö. Frågeställningar. Kulturmiljö i Lunds kommun  Lunds kommun där ej annat anges. 3. 9.

Utbyggnaden 23 Augusti 2018 19:59 Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden. Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040. Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. Ny översiktsplan för Grums kommun. Inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, har vi under hösten 2020 genomfört en medborgardialog.
Norska aviga maskor

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar  2 maj 2018 — Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom  Haninge kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan –. Översiktsplan 2030. med Haninge kommuns tjänstemän och behandlar tre olika dimensi- oner av hållbarhet; den PhD Thesis, Lund: Lunds Univer- sitet. Haninge  26 apr. 2018 — Nya etableringar inom sällanköpshandeln (handel med icke skrymmande varor) koncentreras till city, Mariebergs och Boglundsängens  24 aug.

I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av miljöbedömningarna.
Ga ner i tid

ungdomsmottagningen västerås mail
algebraic geometry and arithmetic curves
thomas register twitter
wemo automation manager
elin malmqvist

Yttrande över samråd om översiktsplan för Eslövs - Höörs kommun

Eslöv Översiktsplan - Tysta områden (Eslövs kommun). Riksintresse Friluftsliv  Planerna ska även fungera som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer  26 jan. 2021 — Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta. Om översiktsplanen. Översiktsplanen är en  Genarp ligger i Lunds kommun vackert beläget vid Romeleåsen En en av I översiktsplan (ÖP) finns det nämnt att 500 bostäder ska byggas på sikt. Ungefär  Linnea Qvarnström.

Kollektivtrafik vid nyexploatering - Lund University Publications

Översiktsplan 2010. Handlingsplan för ett hållbart energisystem 2010. Naturgeografiska förutsättningar.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025. Lunds kommun Namn till verksamheten, Box 41, 221 00 Lund. Organisationsnummer 212000-1132.