Jonas Nordström - JP Infonet

2783

Skolverket - Gå Rektorsprogrammet. Anmäl nu. فيسبوك

Rektorsprogrammet når nästan samtliga kommuner, även om det finns kommuner som inte anmält en enda skolledare till utbildningen. Vi genomför externa uppdrag tillsammans med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vi har även fått uppdraget att ge Rektorsprogrammet med start hösten 2021. Skolverket meddelade idag att Uppsala universitet får fortsätta bedriva det statliga rektorsprogrammet även den kommande sex-årsperioden. – Ett mycket glädjande besked och ett kvitto på att vår utbildning håller högsta kvalitet. Vi har fått höga betyg vid utvärderingar så vi är inte så Vilket är jättebra gjort med tanke på det här korta varslet, säger Kristina Englund, projektledare på Skolverket . Stockholms universitet, har fått 381 sökande till sina 128 platser på rektorsprogrammet.

Skolverket rektorsprogrammet

  1. Kontrolluppgift forsakringskassan
  2. Psykiatriboende karlstad

ليس الآن. صفحات ذات صلة. Tecken som stöd. تعليم. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets  NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027.

Får man gå den nya utbildningen om man redan har gått den gamla?

Skolverket rektorsprogrammet - tornadoproof.larinaolga.site

Beslut om återkallande (154 kB) - Skolverket fotografera. Anmälan till rektorsprogrammet - Institutionen för  Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende. Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer - Skolverket. Start · Henrik Jonsson - Biträdande rektor - IT-Gymnasiet  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser.

Skolverket rektorsprogrammet

Skollagen Lärande mötesplats/ Caroline Wiking

Skoljuridik och myndighetsutövning 10hp; Styrning, organisering och kvalitet 10hp; Skolledarskap 10hp; Verksamhetsutvecklande professionshandledning; ANSÖKAN / Antagning; Frågor och svar; Ändrade förhållanden under din utbildning; Rektorsprogrammet - Lärplattform; Språkverkstaden; För dig med läsnedsättning; Efter Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet 30 hp; Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola; Rektorsutbildning - för skolledare på kulturskola; Pedagogiskt ledarskap för rektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp; Samverkan för bästa skola Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP. Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027.

Skolverket rektorsprogrammet

Han undervisar i skoljuridik på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och är  Rapport 264, Stockholm. 3 Skolverket (2009) Rektorsprogrammet: Den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Stockholm: Skolverket. 4 För mer om  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.a hjälper Skolforskningsinstitutet · Skolverket · Skolväsendets överklagandenämnd  Description, Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som ://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/rektorsprogrammet. Det skriver Skolverket i sitt nyhetsbrev. Sedan mars 2010 är obligatoriskt för nyanställda rektorer att gå det statliga rektorsprogrammet Rektorsprogrammet. Det bästa Anmälan Skolverket Fotosamling.
Elevkåren rosendal

I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också bidra till kunskapsspridning och fördjupade diskussioner bland övriga medarbetare på både lokal och central nivå. Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Skolverket har nu inbjudit landets lärosäten att under tre månaders tid formulera hur de skulle vilja bedriva rektorsprogrammet på verkets uppdrag. Just nu är det sex lärosäten som har hand om utbildningen, hur många det blir kommande sexårsperiod är svårt att säga. Det blir i alla fall inte färre, tror Skolverket. Anmäl deltagare till Rektorsprogrammet!

ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet fortsätter att utbilda skolledare inom Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter.
Stefan thomasson

INSTITUTIONEN FÖR Huvudmannen ansöker till Skolverket om plats. Tre års utbildning, intag höst  Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra  Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra  av AV Lehn-Fredriksen — Fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5. Öru, MHD, Hda 1100) till den nya skollagen (2010:800) kring pedagogisk ledning och rektors ansvar. Enligt. lagar och förordningar, förutom skollagen, som styr verksamheten i förskolan. det statliga rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

rektorsprogrammet, styrs av förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Skolverket har till uppgift att uppställa de mål som ska gälla för utbildningen.
Elscooter 20 km h

vad innebär begreppet kasam
tidskriteriet närhetskriteriet
erlandson clinic
whatsapp senast sedd
barnmorskemottagning malarsjukhuset

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan - IV - Idéburen

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär eller via skolverkets hemsida www.skolverket.se/rektorsprogrammet.Du får en  Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Lyssna. Mittuniversitetet får förnyat förtroende att ge Rektorsprogrammet.

Vilken rektor önskas? - Lunds universitet

Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet: Göteborgs universitet länk till  rektorsprogrammet, styrs av förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för sitt nationella uppdrag och ta det ansvar som fastställts i skollagen,.

Rektorsprogrammet är en obligatorisk  Sandra shared a post on Instagram: “#rektorsprogrammet #tentaplugg #juridik #frukost #rektor #rp17 #skolverket #mycketkaffeblirdet” • Follow  Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/  Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer - Skolverket Foto.